Vi har tidigare kunnat rapportera att det svenska ögonstyrningsbolaget Tobii planerat att genomföra en företrädesemission på cirka 450 miljoner kronor.

Bakgrunden till den stora finansieringsrundan är att bolaget vill göra "betydande investeringar" i eyetracking inom virtual reality VR och smartphones.

Nu står det klart att emissionen övertecknats med 98 procent och att 458 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader, kommer att tillföras bolaget.

Intresset för eyetracking i olika konsumentapplikationer har utvecklats väsentligt snabbare än vad vi förutsåg vid börsintroduktionen i april 2015.

Vår bedömning då var att det skulle ta lägre tid för eyetracking att bli aktuellt i smartphones och headsets för VR än vad vi ser idag.

Den kapitalanskaffning om drygt 400 miljoner kronor som gjordes i samband med noteringen räcker för att fullfölja den affärsplan vi beslutade om då, men för att skapa förutsättningar för att ta en ledande position även inom dessa nya områden behöver vi nu lägga ännu större resurser på marknads- och teknikutveckling har Tobiis vd Henrik Eskilsson tidigare kommenterat.

The text above is a summary, you can read full article here.