Suomalaisnuoret suhtautuvat työhön kunnianhimoisesti ja ovat sitoutuneita Suomeen, selviää Perheyritysten liiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kyselyyn vastanneista 87 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan he olisivat valmiita työskentelemään lujasti, "jotta minä ja perheeni saisimme entistä paremman elintason".

85 prosenttia vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikan vakituisuus on tärkeää, mutta vielä suurempi osa toivoi, että työajoista voisi sopia joustavasti elämäntilanteen mukaan.

Tasan 90 prosenttia oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että he haluavat työskennellä yrityksessä, joka maksaa veronsa Suomeen ja työllistää pääosin Suomessa.

Kyselyn tekijät tiivistävätkin tulokset näin: "Tutkimus kumoaa yleisen myytin työtä vieroksuvista taivaanrannanmaalarinuorista, jotka vain odottavat tilaisuutta päästä kesken kiireisimmän työsesongin Balille surfaamaan."

Vajaa puolet, 44 prosenttia, vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että oman yrityksen perustaminen on ajatuksena houkutteleva.

The text above is a summary, you can read full article here.