EU-kommissionen vill stoppa nätjättar som Facebook, Apple, Google och Whatsapp från att utan användarnas godkännande spåra deras rörelser och skicka riktad reklam.

Förslaget innebär att kommissionens redan ansträngda förhållande till de amerikanska bolagen försämras ytterligare.

Kommissionen är i jättebråk med Apple om skatter på Irland och med Google gäller tvisten både skatter och sökjättens dominans.

I det senaste förslaget ger sig kommissionen på nätjättarnas meddelande- och mejltjänster som man anser bör regleras hårdare.

Bolagen måste garantera användarnas sekretess och spårning i syfte att skicka riktad reklam ska bara få förekomma efter användarnas medgivande.

Grundinställningarna i alla programvaror ska enligt förslaget vara nej till spårning/reklam och nej till så kallade kakor.

The text above is a summary, you can read full article here.