Vi vill se nya tekniska lösningar som gör det omöjligt att köra iväg från föraren, skriver Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag har under en lång rad år bidragit med sakkunskap kring fordonssäkerhet och arbetat för en ökad trafiksäkerhet tillsammans med politiker, myndigheter och organisationer.

Vi är helt förfärade över det faktum att ett arbetsredskap som lastbilen, har använts på detta fruktansvärda och oförlåtliga sätt som skedde i Stockholm den 7 april.

Det är heller inte första gången detta händer, vilket de tidigare terrordåden i Nice, Berlin och London är exempel på.

Nu måste vi tillsammans med branschens övriga aktörer och politiken blicka framåt och se om det finns blinda fläckar där tekniken kan vara en tydligare del av lösningen för att förhindra brott.

Det finns också tydligt utarbetade säkerhetsföreskrifter för att undvika kapning av lastbilar liksom stöld av gods.

The text above is a summary, you can read full article here.