Fredagens lastbilsattack på Drottninggatan i Stockholm har åter väckt diskussionen om hur något liknande kan förhindras i framtiden.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) meddelade på måndagen att hon kallar fordonstillverkare och åkerier till sig för att utreda vad som kan göras.

Lastbilen som användes i attacken var en Mercedes-Benz 2532 L från 2009, enligt fordonsregistret.

Ulric Långberg, branschchef Sveriges åkeriföretag, skriver i en debattartikel att han önskar ett system som kräver att föraren bekräftar sin behörighet i någon form före avfärd.

Annars ska fordonet stoppas automatiskt.

Sistnämnda utgör också knäckfrågan, enligt både Volvo och Scania.

The text above is a summary, you can read full article here.