Brittiska forskare har undersökt om man kan använda virtuella verklighets-upplevelser hos tandläkare för att göra patienternas besök där mindre smärtsamma.

I undersökningen deltog runt 80 personer som delades upp i tre grupper.

En grupp kollade en VR-upplevelse i naturen längs en kuststräcka, en grupp kollade på en VR-upplevelse med stadsmiljö och den sista gruppen kollade inte på VR alls.

När undersökningen var genomförd så svarade de som hade tagit del av naturupplevelsen i VR att de hade känt betydligt mycket mindre smärta än vad de vanligtvis gjorde.

De hade även mindre minnen av att upplevelsen skulle ha varit smärtsam.

De personerna som kollade på stadsmiljö i VR ska dock ha uppgett att det inte innebar någon direkt smärtlindring vad de kunde märka.

The text above is a summary, you can read full article here.