Mindmore utvecklar en digital plattform för kognitiv testning vid utredning av demens, depression och utmattningssyndrom.

Nu tar bolaget in totalt 7,5 miljoner kronor i en kapitalrunda.

Bland investerarna finns statliga Almi Invest, Sting och flera privata investerare, till exempel börsbolaget Elektas grundare Laurent Leksell genom en stiftelse.

Pengarna från emissionen ska gå till vidareutveckling av tjänsten, marknadsintroduktion och försäljning.

Mindmore grundades 2017 av Martin Löfbom, Fredrik Wetterhall och Sara Wallén, som också är vd på företaget, men har hittills inte uppvisat någon omsättning.

Bolagets plattform mäter patientens kognitiva förmågor genom att bland annat testa minne, språk, exekutiva funktioner och reaktionssnabbhet.

The text above is a summary, you can read full article here.