”Jag tycker inte att det är en intressekonflikt”, säger Mikael Hussain, vd på Anyfin.

”Vi vill sätta fokus på att allting inte står rätt till i branschen.

Den här frågan lyfts inte upp tillräckligt mycket, sett till hur många svenskar som faktiskt påverkas”, säger Anyfins vd Mikael Hussain.

För att fortsätta bolagets egen liknelse med ”lånehajar” skulle man kunna kalla Anyfin för en hajsugfisk, som lever i bland annat Medelhavet, och vars föda utgörs av delar av det betydligt större värddjurets måltider.

Bolagets affärsmodell är nämligen att ta över krediter från andra företag, betala av dessa i sin helhet, och sedan erbjuda en egen lägre ränta och månadskostnad till kunderna.

”Jag vill hävda att vi är någonting väldigt annorlunda.

The text above is a summary, you can read full article here.