https://bkhost.vn/posts/client-server-la-gi
#bkhost #clientserverlagi
Bài viết BKhost đã cung cấp thông tin hữu ích về Client Server là gì và mô hình Client Server cho tất cả những người cần thông tin. Mô hình client-server là một mô hình nổi tiếng trong mạng máy tính, được áp dụng rất rộng rãi và là mô hình của mọi trang web hiện có. Ngoài ra nếu bạn muốn mua server giá rẻ thì có thể liên hệ tới BKhost để được tư vấn.