watches Baby-G BA-112-1ADR - sport watches, dành các c&won many prizes; gái cá tính, with high-quality materials, design, dynamic, color, color, trendy, promising to phá island youth toàn the world. Là watch v won many prizes; cùng phù fit with the c&won many prizes; gái strong, cá tính và sports.

watches Baby-G BA-112-1ADR, save ý about the brand:

watch, G-Shock, nipples&rêve;n is phát minh in 1983 by an engineer of Casio. With design sports, tình remarkable features like water resistant, đèn Led thì G-Shock chính to n&rêve;n a fever of gossip for the young toàn the world. Và to 1988, thì đã c&miró; 19 million G-shock đã is bán tr&rêve;n toàn the world.


Baby-G sports watches v won many prizes; cùng dynamicAfter thành c&won many prizes;ng vang dội đ&miró;, Casio continues to produce dòng products similar but dành girls bring t&rêve;n Baby-G. Target to các you y&rêve;u thích sports, participated in many các operation ngoài sun.

watches Baby-G BA-112-1ADR, save ý design và quality

watch Baby-G BA-112-1ADR with 4 màu chính : black, pink, blue và vàng. Ít c&miró; brand watches premium nào dám combine multiple màu brightly in the design of mình as Baby-G vì a kh&miró; shown is the class, but Baby-G back làm is the e&miró;.

Cách to see at đây nhé

Background clock with 4-frequency màu: Pink, blue, vàng, black order from ngoài vào in. Each floor màu đềo c&miró; th&rêve;m các details such as letters, hình, number of tr&rêve;n n&miró;. But everything kh&won many prizes;ng clown makes the clock face back n&rêve;n troubled mà v&won many prizes; cùng hòa case và hài hòa.
Kh&won many prizes;ng even th&won many prizes; go wear lê n hand các c&won many prizes; gái dù small textclock khá big và màu mainstream là hong associated with the ngoài cùng the clock also màu hồng. Làm for the clock start steam tính a chút. Ngoài b&rêve;n in chia làm 3 cavity: cavity-hour cavity ngày và cavity count giây.

The kính watch from Mineral Crystal glass, v&won many prizes; cùng style cáp và durable, very kh&miró; scratched or be broken. Ngoài ra, v&won many prizes; cùng throughout, sáng b&miró;ng, kh&miró; blurred including dùng lâu.

Frame watch Baby-G BA-112-1ADR won many prizes;m fasten the watch face và designed máy m&miró;c, with more nút press around. Và sync with dây glasses, also màu black b&miró;ng. Create thành a be homogeneous. Both làm from high grade plastic v won many prizes; cùng style cáp, pressure very well.

Cách to see at đây nhé

Vì dâmedicine, glasses, plastic, n&rêve;n wear vào very comfortable mái pleasant, but v won many prizes; cùng for sure. C&miró; can spoiled athletes play sports in time dài mà kh&won many prizes;ng affected. For people or to shed more sweat h&won many prizes;i still also feel mát cool và not affect the clock.

Ngoài ra còn support v&won many prizes; number of functions such as: đèn LED phát phía following, world time, stopwatch, countdown timer, mode báo form hằng ngày, automatic calendar, turn off the âm quality, …
C&miró; v&won many prizes; the number of functional và water resistant to absolutewatch Baby-G BA-112-1ADR use battery, c&miró; battery life th&won many prizes;ng often reach 2 years.resistant to water, resistant to áp performance lê n to 10 ATM. C&miró; the mái watch in bad weather conditions: rain, bão. Activities cá nhân hằng ngày: bath, hand washing,... or join the các m&won many prizes;n water sports: swimming,... travel , sea, khám phá under the ocean,... still kh&won many prizes;ng impacting the clock

watches Baby-G BA-112-1ADR, hosted ý about th&won many prizes;ng specifications

Brand:Casio
Product Numbers: BA-112-1ADR
Origin: Japan
Tính: Women
Kính: Mineral Crystal (Kính Hard)
Máy: Quartz (Battery)
Bảo Hành, Chinese new year: 1 Year
Bảo Hành At Hai Tide: 5 Year
The Kính the dial: 46mm
The Dày Number: 15mm
Braces: Plastic
Dây Glasses: Dây Rubber
Màu Of: Green Tím
Water resistance: 10 ATM
Function: Calendar – The timer – Hours Kép – Đèn Led – Vài Function Khác
Buy watches Baby-G chính hãng at Hai Tidewatch sports with the v&won many prizes; the number of functions thú vị Baby-G BA-112-1ADR only with the giá 3.549.000 VND là v&won many prizes; cùng cheap và the lý await các c&won many prizes; gái cá tính, strong, active owner. Li&rêve;n system immediately with Hai Trieu th&won many prizes;ng via the Hotline: 19006777 or website: to get advice và buying guide premium watch chính hãng.GHKNGA - WEOHUY