Suomen lippu on nyt todella kilpailukykyinen.

Tonnistoverouudistus muutama vuosi sitten on iskenyt kultasuoneen – jos lainlaatija halusi, että Suomessa operoivat varustamot ajaisivat laivojaan kotimaan lipun alla.

Suomen alusrekisterissä on jo yli 700 varsinaista kauppalaivaa, noin 1,7 miljoonaa bruttotonnia, eikä Suomen lipun vetovoima näytä laantuvan.

Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Olof Widén kertoo selkeän esimerkin Suomen tonnistoverotuksen kilpailukyvystä.

Kaikki uudislaivat on pantu suoraan Suomen lipun alle.

Ainakin siksi, että kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n päätöksissä niillä on eniten äänivaltaa, keillä on eniten laivoja.

The text above is a summary, you can read full article here.