Den omdiskuterade privatkopieringsavgiften kan komma att försvinna, eller i alla fall ändra form.

Näringsutskottet har konstaterat att det nuvarande ersättningssystemet är förlegat och behöver ersättas.

Man har därför lyft frågan och vill nu att regeringen ska tillsätta en utredning.

Näringsutskottet skriver i ett pressmeddelande:

”Dagens regler innebär att tillverkare eller importörer av utrustning som det går att lagra ljud eller rörliga bilder på ska betala en ersättning till upphovsrättshavarna.

Organisationen Copyswede kräver in och fördelar ersättningen, som baseras på hur stort lagringsutrymme utrustningen har.”

The text above is a summary, you can read full article here.